Eerste communie 2018

Beste ouders, In het kader van de voorbereiding op de eerste communie nodigen we je kind en jullie als ouders uit op een eerste communietocht. De eerste communietocht is een leuke en interactieve symbolische tocht in het kerkgebouw die de kinderen…

Positief voorstel tot ruilverkoop site Heizijde.

Positief voorstel tot ruilverkoop site Heizijde. We hebben overleg gehad binnen de besturen van de vzw Dekenale Werken Lebbeke, die eigenaar is van het Heidehof en eigenaar van de twee percelen grond achter de pastorij van Heizijde, en de kerkraad…

Een school sluit … en verhuist

  luchtfoto van de Broederschool met de tuin van de Broeders   na de viering en zegen van deken Leenknegt was er een ontbijtmoment   realistische schets van de nieuwbouw vbslebbeke.scholenvanmorgen.be   Eind juni was het voor iedereen in de…

das de moeite: 90 jaar oud!

  das de moeite: 90 jaar oud! Ze zagen er goed uit … de marktkramers … op zaterdag 24 juni. De 90ste verjaardag van de wekelijkse markt op de Grote Plaats en rond en achter de O.-L.-Vrouw Geboortekerk in Lebbeke…

Vakantiewens

Vakantiewens     Zoek het gezelschap van diegenen die het beste in je wakker maken en vergeet God niet !!! Hierbij ontvangt u het laatste parochieblad voor de zomervakantie van de drukkerij. Wij hopen van harte dat u hiermee op…

volwassen doopkandidaat

volwassen doopkandidaat de opname van een volwassen doopkandidaat gebeurt aan de poort met verschillende bekruisigingen   ook de ogen, oren, lippen, mond, borst en schouders krijgen een kruisje.   Vorige zondag, 18 juni 2017,  mochten we in onze parochie in…

Hoe groot is onze betrokkenheid?

  Een woordje van deken Jo Hoe groot is onze  betrokkenheid?   Vrienden,   Onlangs drukte een vriend-priester tegenover mij een bezorgdheid uit die in mijn hoofd is blijven hangen. Het ging over de zondagseucharistie. Hij vroeg zich af hoe…

Weet je het al?

Weet je het al? Beeld van roddelaarsters in Sindelfingen, Duitsland Foto door Rebecca Kennison – Eigen werk, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1541738     Rozegeur en maneschijn Na de viering van de O.-L.-Vrouwmis werd ik aangesproken, omdat tijdens de homilie werd verwezen…

Pinksterwens

  Met Pinksteren sluiten we de paastijd af. Tegelijk is het een nieuw begin, maar evenzeer een verdere vooruitgang in het groeien in ons geloof. Nog meer, de Heilige Geest speelt een bijzondere rol in het leren en herinneren: ‘de…