Pinksterwens

Categories: Nieuws

 

Met Pinksteren sluiten we de paastijd af. Tegelijk is het een nieuw begin, maar evenzeer een verdere vooruitgang in het groeien in ons geloof. Nog meer, de Heilige Geest speelt een bijzondere rol in het leren en herinneren: ‘de Trooster, de heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb.’ Joh. 14:26.

De Heilige Geest brengt geen andere leer, maar brengt de leer van Jezus tot leven en laat ze ook gebeuren, zodat de gang van de tijd deze leer niet kan doen verdwijnen of verminderen. De Heilige Geest prent Zijn leer in onze harten, helpt ons om ze te interioriseren, een deel te laten worden van onszelf, vlees van ons vlees. Tegelijk, maakt Hij onze harten klaar om het Woord te ontvangen en voorbeelden te worden van de Heer. Elke keer we het woord van Jezus ontvangen met vreugde in ons hart, is dit het werk van de Heilige Geest.

 

Ik wens jullie dit toe naar aanleiding van de afgelopen Pinksterdagen.

 

Geert C. LEENKNEGT