Positief voorstel tot ruilverkoop site Heizijde.

We hebben overleg gehad binnen de besturen van de vzw Dekenale Werken Lebbeke, die eigenaar is van het Heidehof en eigenaar van de twee percelen grond achter de pastorij van Heizijde, en de kerkraad van Heizijde, die eigenaar is van de kerk van Heizijde. De vervallen pastorij van Heizijde is eigendom van de gemeente.

Dit overleg was ook voorzien na het gesprek met het college van burgemeester en schepen van afgelopen donderdag, omdat we het belangrijk vinden dat deze beslissingen de verantwoordelijkheid betreft van alle bestuursleden.

Beide besturen hebben zich willen inzetten voor de Lebbeekse gemeenschap, met aandacht voor de noden van de jeugd en de nabij gelegen school, voor de verenigingen met grote eetfestijnen en andere activiteiten. Het was ook onze bedoeling om faciliteiten voor de administratie, kerkraden en hun archivering, overlegruimtes en onthaal te organiseren voor de nieuwe parochie die zich uitstrekt van Opdorp tot Wieze. Heizijde zou daarmee het centrum worden van de nieuwe parochie Buggenhout-Lebbeke.

Het college van burgemeester en schepen had trouwens eind vorig jaar de inplanting en grootte reeds goedgekeurd. Dat de cijfers van ons complex dat we hadden willen realiseren, 1.800.000 € (in de krant werd zelfs 2 miljoen genoteerd), gebruikt wordt als richtprijs voor de renovatie, klopt niet, want dan zou het betekenen dat de gemeente hetzelfde zouden willen bouwen. Deze cijfers zouden moeten berekend worden op basis van wat men vanuit de gemeente wil realiseren.

Dat er een voorstelling is gebeurd, als zou het nieuwe complex een ‘Sportpaleis’-accommodatie worden, is zeker overroepen. We begrijpen ook de noden van de inwoners van Heizijde, maar vanuit onze VZW hebben we daar niet meer de nodige draagkracht voor, naast het feit dat dit ook de verantwoordelijkheid niet meer is van de kerkgemeenschap om te voorzien in een feest- en fuifzaal.

Op onze recente vergadering hebben we de reactie van de burgemeester overwogen en een nieuw voorstel bezorgd. We betreuren de dreigende taal van de burgemeester en dit via de pers. We zijn er van overtuigd dat een gedeeltelijke aankoop door de gemeente van slechts één perceel  geen goede zaak is: de gronden van de kerk en de gronden van en achter de pastorij behoren tot de volledige site. We hebben in het belang van een goede afloop een ruilverkoop voorgesteld, waarbij het perceel met het gebouw van Heidehof zou verruild worden met het perceel van de pastorij. Beiden hebben een ongeveer gelijke schattingswaarde. Iedereen zou er kunnen bij winnen. De VZW zou door het verwerven van de pastorij aaneensluitende percelen verkrijgen. De gemeente zou haar wens krijgen en meteen geen directe aankoopinvesteringen moet doen. Met deze ruil zou er ook een einde kunnen komen aan de aanslepende discussie over de site van Heizijde. We hopen dat het college van burgemeester en schepenen het belang van dit voorstel ziet in functie van Heizijde.

 

Deze volledige tekst werd naar de pers verzonden.