volwassen doopkandidaat

de opname van een volwassen doopkandidaat gebeurt aan de poort met verschillende bekruisigingen

 

ook de ogen, oren, lippen, mond, borst en schouders krijgen een kruisje.

 

Vorige zondag, 18 juni 2017,  mochten we in onze parochie in Buggenhout-Lebbeke een volwassen doop kandidaat begroeten. Naar aanleiding van het doopsel van zijn dochtertje Eloise had papa Yves gevraagd of hij ook gedoopt kon worden. Het geloof heeft een bijzondere plaats in zijn leven. Hij heeft ook een grote interesse in de Katholieke Kerk, maar een druk beroeps- en gezinsleven zorgde dat de stap tot de vraag voor het doopsel steeds werd uitgesteld.

 

Catechumenaat bisdom Gent

De vraag voor een volwassendoopsel gaat automatisch naar het bisdom. Zij zijn verantwoordelijk voor het dooptraject dat een volwassene moet afleggen om gedoopt te worden. De diocesane verantwoordelijke voor het catechumenaat nam contact op en zou een bezoek brengen aan Yves en Catherine. Vorige week werd door hen beslist dat Yves mocht opgenomen worden tijdens de gemeenschapsviering in Lebbeke op hetzelfde moment als dat ziin dochter dan tijdens de viering haar doopsel zou ontvangen.

 

Een bijzondere ritus

De viering voor de opname van Yves onder de geloofsleerlingen is eigenlijk een heel bijzondere ritus, die uitgeschreven staat in het officiele dienstboek voor de doop van volwassen kandidaten. Het bisdom Gent bezorgt deze ritus aan de plaatselijke parochie en ziet er als volgt uit: Samen met de peter en meter en de begeleider neemt de kandidaat plaats in het portaal van het kerkgebouw. De voorganger nodigt de mensen in de kerk uit om zich naar het portaal te keren en begroet allen hartelijk. De voorganger vraagt vervolgens naar de naam van de kandidaat en naar zijn verlangen van de Kerk van God en zijn bedoeling. Daarna wordt gevraagd naar de bereidverklaring van de geloofsleerling. En aansluitend vraagt de voorganger aan de gemeenschap: bent u bereid Yves bij te staan zodat hij Christus leert kennen en van nabij volgen? Allen antwoorden: Ja, wij zijn bereid.

Het meest uitgebreide ritueel aan de poort van de kerk is het bekruisen van voorhoofd en zintuigen van de doopkandidaat. Pas daarna wordt de kandidaat in de kerk gebracht. Na de homilie vindt het overreiken van een Bijbelboek plaats.

 

Een voorbereiding

We zijn zeer verheugd dat de vraag naar het doopsel van volwassenen de laatste jaren toeneemt. We nemen de voorbereiding van de doopleerling op het ontvangen van de christelijke initiatiesacramenten van doopsel, vormsel en eucharistie, dan ook heel serieus.

Minstens zal deze voorbereiding in onze parochie in Buggenhout-Lebbeke gebeuren, eventueel zullen we het verruimen naar het dekenaat Dendermonde, maar hier moet nog verder overlegd worden.

Zeker is dat we betrokken parochianen zoeken die hun steentje willen bijdragen aan het onthaal en de vorming van volwassenen die het doopsel aanvragen én die tegelijk werk willen maken van hun eigen permanente geloofsverdieping.

Niet alleen deze groep, maar onze hele geloofsgemeenschap speelt trouwens een cruciale rol in de groei van de doopkandidaat. De eucharistievieringen, de bijeenkomsten in de geloofsgroep, en de contacten in “De Pastorie” zijn ongetwijfeld de momenten bij uitstek waar de catechumeen het geloof concreet zal mogen ervaren, zijn geloof kan voeden en zijn relatie met Christus kan laten groeien.

 

Openheid

We hopen op een dragende gemeenschap in de parochie in Buggenhout-Lebbeke waar doopleerlingen te allen tijde kunnen thuiskomen. Op die manier vervullen we ten volle onze missionaire taak en tonen we onze openheid tegenover de zoekende mensen van vandaag. De catechumenen zijn dan ook krachtige tekenen van hoop voor het levend houden van onze Kerk en onze gemeenschap.

Wie wil meewerken kan contact opnemen met mij: geert.leenknegt@telenet.be

 

Geert Leenknegt

————————–
dit artikel werd gepubliceerd in Editie: 2172 – Kerk en Leven Lebbeke, Week: 2( (nummer van woensdag 21 juni 2017)
—————————-