2 november – viering van Allerzielen

2 november – viering van Allerzielen uitnodiging Op 2 november viert de Rooms Katholieke kerk Allerzielen. Het is een dag waarop we allen van wie we hebben gehouden en nog steeds houden gedenken. We staan stil bij het gemis, de…

Broodwijding St.-Hubertus

  Traditioneel wordt op 03 november het feest gevierd van St.-Hubertus. Tijdens de viering voor onze vijf parochies wordt ook brood gewijd. Omdat St.-Hubertus eens een man van hondsdolheid genas, wordt hij speciaal aangeroepen tegen deze ziekte. Daartoe wordt ook tegenwoordig…

voorganger uitvaartdiensten

Stagebegeleider Tot begin volgend jaar, zal af en toe iemand met de deken mee de dienst doen in de uitvaarten. Zoals in het verleden, is onze deken opnieuw gevraagd om een aantal stagiairs te begeleiden in hun opleiding om een…

Open Pastoriedag Buggenhout

U vindt hier twee presentaties van het pastorie gesprek die pater Cooreman hield naar aanleiding van de veranderingen in Kerk en maatschappij. Zijn inzicht dat ‘parochiale verbreding niet zonder verdieping kan’ is hopelijk een inspiratie voor veel parochianen en kerkbetrokkenen….

hoe helpen we de vluchtelingen?

Ook voor onze parochies willen we graag zoeken naar mogelijkheden om vluchtelingen te helpen. zaterdag 05 september om 15:30 in de dekenij is er overleg. Wie wil meehelpen of nadenken is welkom. Op dinsdag 1 september werd Mgr Van Looy geïnterviewd…

Onze Lieve Vrouw ten Hemelopgenomen

We vieren voor onze parochies het hoogfeest van Maria Hemelvaart in de dekenale kerk van Lebbeke op 15 augustus om 10.30u. Nodig elkaar uit! Maria Tenhemelopneming is in de Orthodoxe en Katholieke Kerk de feestdag van de opneming “met lichaam…

Infoavonden voor het vormsel 2016 en de catechese

Waar, wanneer en hoe kan uw kind ingeschreven worden? We nodigen alle ouders uit naar een contactavond. We geven een korte info over een vernieuwde en toekomstgerichte nieuwe aanpak, hoe u kunt inschrijven en op welke wijze u dient deel…

tien nieuwe dekenaten

  Het bisdom heeft de grenzen hertekend voor tien nieuwe dekenaten. Om het proces van de huidige 34 dekenaten naar 10 nieuwe dekenaten te begeleiden zal in het werkjaar 2015-2016 in elk van de nieuwe dekenaten een deken-moderator, een externe…

Diepzeeduiken in de Bijbel

OPDORP, 10 juni 2015 OM 19.30U IN PAROCHIEZAALTJE ‘T KLOKSKE, DRIES 54, OPDORP (BUGGENHOUT) We gaan samenzitten rond een tekst uit de Bijbel. We lezen die luidop, we luisteren, we herlezen die in de stilte van ons hart. We laten de tekst…