Positief voorstel tot ruilverkoop site Heizijde.

Positief voorstel tot ruilverkoop site Heizijde. We hebben overleg gehad binnen de besturen van de vzw Dekenale Werken Lebbeke, die eigenaar is van het Heidehof en eigenaar van de twee percelen grond achter de pastorij van Heizijde, en de kerkraad…