Positief voorstel tot ruilverkoop site Heizijde.

Positief voorstel tot ruilverkoop site Heizijde. We hebben overleg gehad binnen de besturen van de vzw Dekenale Werken Lebbeke, die eigenaar is van het Heidehof en eigenaar van de twee percelen grond achter de pastorij van Heizijde, en de kerkraad…

Overleg Nieuwe Parochie

een maandelijkse overlegvergadering om de nieuwe parochie te helpen realiseren. Plaats wordt telkens besproken in de voorafgaande bijeenkomst.

Bijeenkomst werkgroepen– nieuwe parochie

  Naar aanleiding van het groeien naar de nieuwe parochie, die zal ontstaan uit de parochies van Buggenhout en Lebbeke, komen de verschillende werkgroepen samen om elkaar te leren kennen en wat gedachten uit te wisselen. Het groeien naar meer…